Jaarrekening: de financiële situatie van uw onderneming

Als ondernemer heeft u ieder jaar een jaarrekening nodig. De jaarrekening is een overzicht voor de financiële situatie van uw onderneming. Het bestaat hoofdzakelijk uit drie onderdelen, te weten een balans, een resultatenrekening en een toelichting op beide onderdelen. Het opstellen van een jaarrekening is een specialistische bezigheid en kan voor u zeer tijdrovend zijn. Daarom helpt uw boekhouder in Rotterdam en in de omgeving van Rotterdam u graag met het opstellen van uw jaarrekening. Met onze hulp heeft u er weinig werk van en weet u zeker dat uw jaarrekening op de juiste wijze is opgesteld.

Bedrijfsadvies aan de hand van de jaarrekening

De jaarrekening geeft u als ondernemer een duidelijk beeld van de financiële stand van zaken binnen uw bedrijf. Als goed boekhouder in Rotterdam zijn wij niet alleen de specialist voor uw boekhouding, maar kunnen wij u ook deskundig adviseren over uw onderneming. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in het reilen en zeilen van uw zaak. Wij denken dan ook pro-actief met u mee, zodat wij de zaken goed aan kunnen pakken. Wilt u graag een deskundig advies over uw bedrijfsvoering in Rotterdam, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw jaarrekening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan voor u en uw onderneming klaar!